mar 9 | Nyheter

Mäklarpanelen: Fler mäklare spår prisuppgång

Andelen mäklare som bedömer att bostadspriserna ska sjunka kommande tre månader fortsätter minska med 2 procent denna mätperiod, medan andelen som bedömer ökande priser ökar med 3 procent. Det gör att det är något fler mäklare som bedömer prisuppgång än prisnedgång. Majoriteten av mäklarna bedömer stillastående priser. Det visar Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

De senaste fyra veckorna har andelen mäklare som tror på sjunkande bostadspriser de kommande tre månaderna minskat från 26 procent till 24 procent, medan andelen som tror på prisuppgång har ökat från 24 procent till 27 procent. Samtidigt tror 49 procent på stillastående priser, mot 50 procent förra mätperioden.

  • Vi har gått från en period där långt många fler mäklare under en tid har bedömt sjunkande priser, vilket vi också har haft. Nu är tongångarna något positivare. Det är andra mätningen i rad som vi ser att andelen mäklare som spår sjunkande priser minskar medan de som bedömer ökande priser ökar. Men även om andelen som spår ökande priser är fler så är skillnaden ändock liten, sägerJenny Stenberg, vd på Fastighetsmäklarförbundet.
  • I Mäklarpanelen ställde vi även frågan om vad som oroar deras kunder mest just nu och då hamnar oron över prisutvecklingen högst (34,9%) följt av amorteringskravet (26,8%). Och mäklarnas reflektion är att det är en avvaktande, orörlig och inlåst marknad. De som köper och säljer just nu är de som verkligen måste flytta, som till exempel den/de som bildar familj och par som ligger i skilsmässa, avslutarJenny Stenberg.

I början av hösten 2018 återhämtade sig indikatorn till tidigare vårens nivåer runt 20, där den låg fram till slutet av september. Därefter började indikatorn sjunka och under andra halvan av oktober fram till årsskiftet pendlade indikatorn mellan 0 och -20. I början av 2019 låg indikatorn strax under 0. I början av 2019 låg indikatorn kring eller strax under noll men de tre senaste veckorna har den stigit och legat strax över noll. Antalet svar per vecka har de senaste veckorna legat mellan ca 190 och 260.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17

Om Mäklarpanelen
Valueguard skickar löpande ut en webbaserad enkät till fastighetsmäklare i hela Sverige om vad de tror om prisutvecklingen de kommande tre månaderna. Syftet är att få en temperaturmätare från de som arbetar närmast marknaden. Svaren sammanställs vecka för vecka. Indikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat mellan 180 och 250.

 

Om Fastighetsmäklarförbundet
(FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.