apr 8 | Nyheter

Mäklarpanelen: Fortsatt fler mäklare tror på prisuppgång än prisnedgång

Pressmeddelande den 8 april 2019

De senaste fyra veckorna har andelen mäklare som tror på sjunkande bostadspriser de kommande tre månaderna minskat från 24 procent till 19 procent, medan andelen som tror på prisuppgång har ökat från 27 procent till 36 procent. Samtidigt tror 45 procent på stillastående priser, mot 49 procent förra mätperioden. Det visar Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

För tredje månaden i rad ökar andelen mäklare som tror på prisuppgång samtidigt som färre bedömer prisnedgång. Mäklarnas bedömning ligger i princip på samma nivå som förra året.

–   En del i bedömningen är troligen säsongsrelaterad. Det är vår och vi går in i högsäsong då många vill både köpa och sälja bostad och vi får signaler från våra medlemmar om att efterfrågan ökar. Det blir intressant att se statistiken nästa månad för när vi tittar på senaste veckan så ser vi tendenser till att andelen som bedömer prisuppgång fortsätter öka, säger Jenny Stenberg, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

  • Vi har fortsatta utmaningar framför allt gällande bostadsrätter i Stockholm och särskilt nyproduktion. Vi har en särskilt utsatt grupp som har svårt att komma in på bostads-marknaden på grund av amorteringskravet och det har slagit hårt mot bostadsrätter. Vi vet också att folk sitter fast i sina bostadsrätter för att de har tappat i värde och det i sig medför inlåsningseffekter, avslutar Jenny Stenberg.

 

 För ytterligare information vänligen kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17

 

I början av hösten 2018 återhämtade sig indikatorn till tidigare vårens nivåer runt 20, där den låg fram till slutet av september. Därefter började indikatorn sjunka och under andra halvan av oktober fram till årsskiftet pendlade indikatorn mellan 0 och -20. I början av 2019 låg indikatorn strax under 0. Sedan mitten av februari har indikatorn varit positiv och stadigt ökat till +24. Antalet svar per vecka har de senaste veckorna legat mellan ca 235 och 260.

 

Om Mäklarpanelen
Valueguard skickar löpande ut en webbaserad enkät till fastighetsmäklare i hela Sverige om vad de tror om prisutvecklingen de kommande tre månaderna. Syftet är att få en temperaturmätare från de som arbetar närmast marknaden. Svaren sammanställs vecka för vecka. Indikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat mellan 180 och 250.

 

Om Fastighetsmäklarförbundet
(FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.