apr 25 | Nyheter

Kommentar till Riksbankens räntebesked

Riksbanken behåller räntan på dagens nivå -0,25. 

Efter sju år höjdes räntan för första gången i december 2018, från -0,50 till -0,25. Riksbanken signalerade i december om ytterligare en höjning i september, men av dagens besked att döma skjuter man dessa på framtiden.

Räntehöjningar i något långsammare takt
Oväntat låg inflation i både Sverige och omvärlden, låga räntor i omvärlden och osäkerhet om den globala utvecklingen understryker att det finns ett behov av att gå försiktigt fram med penningpolitiken. Direktionen har beslutat att hålla reporäntan oförändrad på −0,25 procent och bedömer att räntan kommer att ligga kvar på denna nivå en något längre tid än vad som bedömdes i februari. Räntan väntas höjas igen mot slutet av året eller i början av nästa år. Höjningarna av reporäntan väntas därefter ske i en något långsammare takt jämfört med bedömningen i februari.

–       Det var ett väntat besked från Riksbanken. Jag tror inte att svenska folket sitter och väntar på räntebeskedet, det är så mycket annat som påverkar i valet om man ska köpa eller sälja bostad just nu. Kreditrestriktionerna slår mer. Däremot ska man med de låga räntor vi har verkligen se till att spara upp till en bra buffert för eventuellt kommande räntehöjningar och sämre tider. Och detta är speciellt viktigt om man har köpt dyrt boende med höga omkostnader, säger Jenny Stenberg, vd på Fastighetsmäklarförbundet (FMF).

Läs mer på Riksbanken.sePenningpolitisk rapport.