jun 11 | Nyheter

Mäklarpanelen: Fortsatt positiva prisförväntningar

Pressmeddelande 11 juni 2019

Andelen mäklare som tror på stigande bostadspriser är fortsatt fler än andelen som tror på nedåtgående priser. Under hela våren har andelen mäklare som trott på stigande bostadspriset ökat, för att nu inför sommaren avstanna och ligga på samma nivåer som förra mätperioden.

 

Under de senaste fyra veckorna tror 38 procent tror på prisuppgång och 14 procent på prisnedgång de kommande tre månaderna, vilket är exakt samma andelar som vid förra mätperioden. Samtidigt tror fortsatt 48 procent av fastighetsmäklarna på stillastående priser.

 

  • Jämför vi med samma period förra året så är det viss skillnad, då var det 32 procent som trodde på prisuppgång och 23 procent på prisnedgång. Under hela våren har mäklarna  varit mer positiva och och det avspeglar sig även i Mäklarpanelen, även om  det nu verkar ha avstannat vilket förmodligen beror på att det är sommar. Vi ser ju också att priserna har ökat under våren. Nu har vi sommarmånaderna framför oss och jag tror inte att det kommer vara någon större skillnad till nästa mätning, säger Jenny Stenberg, vd på FMF.

 

  • När jag pratar med våra medlemmar säger de att marknaden är förhållandevis bra, men ryckig på sina håll. De riktigt bra objekten går bra att sälja, medan det går aningen trögare för mindre attraktiva bostäder. Det görs fler affärer, köparna har mycket att välja på och kan vara, och är såklart, mer kräsna, definitivt mer prismedvetna och kanske inte lika riskbenägna som tidigare, vilket är bra, avslutar Jenny Stenberg.

 

I början av hösten 2018 återhämtade sig indikatorn till tidigare vårens nivåer runt 20, där den låg fram till slutet av september. Därefter började indikatorn sjunka och under andra halvan av oktober fram till årsskiftet pendlade indikatorn mellan 0 och -20. I början av 2019 låg indikatorn strax under 0. Sedan mitten av februari har indikatorn varit positiv och fram till slutet av mars stadigt ökat till cirka +25. Under april och maj har den sedan hållit sig runt den nivån. Det betyder att fler mäklare har trott på uppgång än nedgång under hela våren.

Om Mäklarpanelen
Valueguard skickar löpande ut en webbaserad enkät till fastighetsmäklare i hela Sverige om vad de tror om prisutvecklingen de kommande tre månaderna. Syftet är att få en temperaturmätare från de som arbetar närmast marknaden. Svaren sammanställs vecka för vecka. Indikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat mellan 180 och 250.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17

 Om Fastighetsmäklarförbundet
(FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.