jul 8 | Nyheter

Mäklarpanelen: Fler mäklare tror på stigande bostadspriser

Dagens siffror följer trenden som varit under våren. Andelen mäklare som tror på stigande bostadspriser fortsätter öka, efter att vid senaste mätningen stått stilla. Det betyder att det är fortsatt fler mäklare som bedömer prisuppgång än prisnedgång. Det visar senaste Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

 Under de senaste fyra veckorna tror 43 procent av mäklarna på prisuppgång kommande tre månader, att jämföra med förra mätningen 38 procent, vidare tror 12 procent på prisnedgång, förra mätningen 14 procent. Samtidigt tror fortsatt 45 procent på stillastående priser, 48 procent vid förra mätningen.

  • Det är fortsatt positiva tongångar och optimism bland mäklarna gällande prisutvecklingen. Och vi har ju också sett en återhämtning av priserna. Om vi jämför med samma period 2018 så är det väldigt stor skillnad. Då var det lika många som bedömde prisuppgång som prisnedgång, 27 procent, att jämföra med dagens 43 och 12 procent. I veckan kom Riksbanken med besked om reporäntan, om det kommer få någon effekt på bostadspriserna återstår att se, troligen inte, eftersom fler parametrar spelar in. Däremot kanske det lugnar konsumenterna och gör det lite mer förutsägbart. Med tanke på ränteläget kanske det är dags att bankerna ser över sina höga kalkylräntor så att det blir lättare för framförallt förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Det är lite märkligt att ha sådana höga kalkyler eftersom boräntan inte kommer höjas till de nivåerna inom en överskådlig tid, säger Jenny Stenberg, vd på FMF.

Prisuppgången kommer säkerligen gälla de attraktivaste objekten, de renoverade med bra lägen o s v. Vi vet att det är de riktigt bra bostäderna som går bäst att sälja, men att mycket också tar tid att sälja. Vi vet också att konsumenterna är mer kräsna, mer pålästa, och med det smörgåsbord av bostäder som rått en längre tid tar det längre tid till avslut, men inte överallt, avslutar Jenny Stenberg.

 

I början av hösten 2018 återhämtade sig indikatorn till tidigare vårens nivåer runt 20, där den låg fram till slutet av september. Därefter började indikatorn sjunka och under andra halvan av oktober fram till årsskiftet pendlade indikatorn mellan 0 och -20. I början av 2019 låg indikatorn strax under 0. Sedan mitten av februari har indikatorn varit positiv och fram till slutet av mars stadigt ökat till cirka +25. Under april och maj har den sedan hållit sig runt den nivån. Det betyder att fler mäklare har trott på uppgång än nedgång under hela våren.

Om Mäklarpanelen
Valueguard skickar löpande ut en webbaserad enkät till fastighetsmäklare i hela Sverige om vad de tror om prisutvecklingen de kommande tre månaderna. Syftet är att få en temperaturmätare från de som arbetar närmast marknaden. Svaren sammanställs vecka för vecka. Indikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat mellan 180 och 250.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17

 Om Fastighetsmäklarförbundet
(FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.