jul 14 | Nyheter

Orättvis och ojämlik bostadsmarknad för landets unga – föräldrar är räddningen – men inte för alla

Dagligen rapporteras det om de ungas bostadssituation, deras möjlighet eller icke möjlighet att flytta hemifrån, oavsett om det gäller att bo i hyresrätt eller i eget ägt boende. Utmaningarna är minst lika många oavsett boendeslag. 26 procent av landets 18-30 åringar bor fortfarande hemma. Skälet uppges främst bero på ekonomiska orsaker, antingen för att man vill spara pengar eller helt enkelt inte har råd att flytta. Samtidigt uppger majoriteten av landets 18-30-åringar som inte äger sitt boende att de inte har råd att köpa en bostad idag, men drömmen kan ändå bli av tack vare hjälp från föräldrar. Det visar Fastighetsmäklarförbundets undersökning i åldersgruppen 18-30 år som genomförts av Kantar Sifo.

Av landets 18-30 åringar som fortfarande bor kvar hemma svarar 20 procent att de inte har råd att flytta,

25 procent att de sparar för att ha råd att flytta och 21 procent att de inte ser någon anledning att flytta. Hela 62 procent av de i undersökningen som inte äger sitt boende svarar att de inte skulle ha råd att köpa en bostad givet dagens ekonomiska förutsättningar. Samtidigt svarar 50 procent att de har möjlighet att få ekonomisk hjälp av sina föräldrar, dock svarar hela 33 procent att de inte har möjlighet till att få ekonomisk hjälp. På frågan vad som skulle underlätta för de som ej äger sin bostad i dag att kunna köpa en bostad svarar 35 procent att kraven på en kontantinsats är det som skulle underlätta mest, följt av att ta bort amorteringskravet (15 procent) och ta bort bankernas krav om kalkylränta (15 procent).

  • Det råder en klar obalans, orättvis, ojämlik och diskriminerande situation på bostadsmarknaden för landets unga. Visserligen uppger många i vår undersökning att de kan få hjälp ekonomiskt av sina föräldrar, men vad gör den stora grupp av unga som inte har den möjligheten? Det måste vara en självklarhet för alla att ha någonstans att bo. Det ska inte vara meningen att man som ung ska behöva oroa sig för att inte ha någonstans att bo, som 26 procent i vår undersökning uppger. Och det ska heller inte vara meningen att man ska behöva förlita sig och gå med mössan i hand till sina föräldrar. Det är dags för förändring och jag tror att vi framöver kommer få se många fler kreativa förslag på lösningar för att råd bot på detta. Lösningar som öppnar upp för en mer jämlik bostadsmarknad, en som har plats för alla, säger Jenny Stenberg, vd FMF Fastighetsmäklarförbundet.

Totalt sett har 18-30 åringarnas ekonomiska möjlighet att köpa bostad ökat det senaste året uppger 48 procent i undersökningen. Vidare när landets 18-30-åringar får ranka vad som är viktigast för dem när det gäller den nuvarande eller framtida bostaden hamnar pendlingsavståndet på första plats (35 procent) följt av boendekostnaden (20 procent) och närheten till bra kommunikationer (15 procent).

  • Det är positivt att de unga känner att de har bättre ekonomi i dag än för ett år sedan för att kunna köpa bostad. Det visar att vi har en stark ekonomi och att det finns arbeten, men tröskeln är ändå fortsatt hög för att kunna köpa bostad med alla krav som ställs. Att få ihop sin vardag är viktigt även för de yngre. Här handlar det mycket om livspussel. Oavsett om du är ung eller äldre så vill du inte ha för långt att åka vare sig till skola eller jobb. Fritiden ska inte ägnas åt annat än att pendla. Därför kanske jag trodde att närhet till kommunikationer skulle hamna högre upp, för det hänger ju, avslutar Jenny Stenberg.

Undersökningen: Unga och boende
Hur bor du i dag? (BAS: Alla 1034 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Hemma hos förälder/föräldrar 26%
Egen hyresrätt 27 %
Egen bostadsrätt 22 %
Egen villa 9 %
Andrahandslägenhet 5%
Studentlägenhet 9 %
Annat 3 %
Tveksam/Vet ej 0%

 Vilken är anledningen till att du inte flyttat hemifrån? (BAS: Bor fortfarande hemma hos förälder/föräldrar, 271 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Har inte råd att flytta 20%
Ser ingen anledning till att flytta 21 %
Får inga bolån 0 %
Sparar pengar för att ha råd att flytta 25%
Bekvämt att bo hemma 7 %
Annat 26 %
Vet ej 0%

 Om du skulle köpa bostad i dag, har du möjlighet att få ekonomisk hjälp? (BAS: Äger inte sitt boende (ej egen bostadsrätt eller egen villa, 695 respondenter). Flervalsfråga.

Svarsalternativ Totalt
Ja, av mina föräldrar 50%
Ja, av släktingar 9%
Ja, av vänner 1 %
Annat 5%
Nej 33%
Vet ej 13 %

 Vad av följande skulle underlätta för dig för att kunna köpa bostad? (Bas: äger inte sitt boende (ej egen bostadsrätt eller villa, 695 respondenter) Flervalsfråga.

Svarsalternativ Totalt
Ta bort bolånetaket 9 %
Ta bort krav om kontantinsats (minst 15%) 35 %
Ta bort amorteringskravet 15 %
Att bankerna tar bort krav om kalkylränta, d vs att man ska klara av en avsevärt högre ränta i framtiden 15%
Ta bort samtliga kreditrestriktioner och övriga krav 4 %
Annat 13 %
Vet ej 40 %

 Skulle du kunna köpa bostad i dag givet dina ekonomiska förutsättningar?( BAS: Äger inte sitt boende (ej egen bostadsrätt eller egen villa, 695 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Ja 27%
Nej 62%
Tveksam/vet ej 12 %

 Vad av följande oroar du dig mest över?
(BAS: Alla, 1034 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Att inte ha någonstans att bo 26%
Att inte kunna ta drömjobbet för att jag inte har någonstans att bo 15 %
Att inte kunna studera var jag vill och det jag vill 11 %
Annat 34 %
Vet ej 14%

 Vilket är viktigast för dig när det gäller din bostad eller din första egna bostad? (BAS: Alla, 1034 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Låg boendekostnad 20%
Närhet till affärer etc 3 %
Närhet till bra kommunikationer 15 %
Inte för långt pendlingsavstånd till jobb och/eller skola 35%
Bostadsytan 6 %
Att det finns garage 1 %
Att jag äger bostaden 10 %
Annat 6 %
Vet ej 2%

 Har din ekonomiska möjlighet att köpa bostad ökat eller minskat det senaste året? (BAS: Alla, 1034 respondenter)

Svarsalternativ Totalt
Ökat 48%
Oförändrat 34 %
Minskat 15 %
Vet ej 3%

 Om undersökningen Unga och Boende
Fastighetsmäklarförbundet och Kantar Sifo har ställt frågor till män och kvinnor i åldersgruppen 18-30 år om deras boende. Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Fastighetsmäklarförbundet under perioden 29 maj – 4 juni 2019. Antal svarande: 1 034. Metod: Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade onlinepanel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Stenberg, VD, mobil: 070-452 86 17, mail: jenny.stenberg@fmf.se.