mar 1 | Nyheter

Ett år med skärpt amorteringskrav

En lugnare bostadsmarknad med mer dämpad prisutveckling. Det är en av effekterna av det skärpta amorteringskravet som infördes för ett år sedan, enligt bedömare.
Hushållens skulder fortsätter samtidigt att växa, men i något lägre takt.
Den 1 mars i fjol införde Finansinspektionen (FI) ett andra amorteringskrav, för högt belånade hushåll, som ytterligare ett led för att minska hushållens överskuldsättning.

På bostadsmarknaden syns en rad förändringar under det senaste året. Den tidigare så heta bostadsmarknaden, allra främst i Stockholms län och särskilt den för nyproduktion, har svalnat av något. Det säljs fortfarande många bostäder, men affärerna tar längre tid och prisutvecklingen har dämpats.
Hur stor del det skärpta amorteringskravet har i utvecklingen har bedömarna svårt att avgöra, men att det har påverkat är många överens om. Man märker samtidigt att hushållens skulder fortsätter att växa men att tillväxttakten har bromsat in.
Chefsekonomen på FI, Henrik Braconier ser att skuldsättningen har dämpats och att vi har en lugnare utveckling på bostadsmarknaden.
Mer definitiva svar kommer FI att kunna ge i slutet av månaden när myndigheten publicerar sin årliga rapport om bolånemarknaden.

Läs hela artikeln här