jul 6 | 2020-2022

Enkätstudie: Så påverkar Corona-pandemin sommaren för svenska fastighetsmäklare

I spåren av Corona-pandemin har många av Sveriges fastighetsmäklare tvingats ändra sina sommarplaner. I en enkätstudie har FMF undersökt hur 150 av medlemmarna ser på den närmaste framtiden.

– Jag tror framför allt att det påverkar de som är relativt nya i branschen. Inkomsttappet under våren gör att många nog kommer att passa på att jobba lite mer i sommar, säger Amanda Treutiger, fasighetsmäklare på Alicia Edelman mäkleri och medlem i FMF.

Året inleddes med tre månader av stigande bostadspriser och en välmående marknad, men sedan svepte Corona-pandemin in över Sverige och allt stannade upp. Många trodde på en priskrasch, vilket fick köpare att avvakta med sina planerade bostadsköp. Samtidigt ville många sälja för att få ut så mycket som möjligt innan en förmodad nedgång, och marknaden översvämmades med prospekt. Situationen gjorde att Sveriges fastighetsmäklare tvingades arbeta intensivt med visningar, men försäljningarna uteblev.

– Inom mäklarbranschen har de flesta provisionsbaserad lön så konsekvensen av Corona eller en kris i allmänhet kan innebära utebliven försäljning och att inkomsten påverkas negativt, kanske till och med uteblir helt. För mig personligen så gick det ändå bra men det har inneburit dubbelt så hårt arbete i en bransch med ett redan mycket tufft arbetstempo. Min upplevelse är att den tuffaste omställningen som mäklare har varit att i dialogen med säljarna mötas kring en prisbild, ett utgångspris som är realistiskt efter den positiva marknad vi upplevde det första kvartalet, säger Amanda Treutiger.

Kortare semester än vanligt
Inkomstbortfallet har tvingat en del inom branschen till omställningar. I en undersökning har FMF frågat sina medlemmar hur pandemin har påverkat deras sommarplanering och förväntade försäljningsprognos. Resultatet visar att nästan 60 procent av de 150 tillfrågade fastighetsmäklarna har förändrat sina semesterplaner på grund av Corona. Av svaren att döma kommer många att ta ut mindre semester än vanligt. Ungefär 35 procent svarar att de bara kommer att ta ut mellan en till två veckor semester eller ingen alls.

– Många fastighetsmäklare har haft en väldigt tuff vår även om marknaden har återhämtat sig ordentligt i maj och ser ut att fortsatt hålla i sig. Det gör att en del passar på att jobba i sommar och tar höjd för en höst som eventuellt kan bjuda på nya utmaningar beroende på hur saker utvecklar sig. De som har varit med lite längre i branschen och är mer etablerade har bättre förutsättningar, men de nya kommer säkerligen att behöva jobba mer än vanligt i sommar, säger Amanda Treutiger.

Vissa tror på ökad försäljning
Generellt säljs det färre bostäder under sommarmånaderna. Försäljningsperioderna är ofta längre och i kombination med det begränsade utbudet gör det att slutpriset ofta blir högre jämfört med andra årstider. Hur det blir den här sommaren återstår att se, men i FMF:s undersökning förväntar sig endast en knapp tredjedel av de tillfrågade färre antal försäljningar jämfört med tidigare år. Drygt 37 procent tror inte att det kommer att bli någon större skillnad och 22 procent tycker att det är svårt att svara på, medan 10 procent förväntar sig fler försäljningar.

– Det är svårt att säga hur det kommer att bli. Marknaden är fortfarande relativt bra men många tror att marknaden kan vika något i höst, så många kan komma att vilja sälja nu för att inte riskera ett lägre pris. Det ska bli intressant att följa höstens utveckling, avslutar Amanda Treutiger.