mar 12 | 2020-2022

Coronaviruset – Nu är det dags att vara smart snarare än duktig

Världshälsoorganisationen klassar utbrottet av covid-19 eller Coronaviruset som en pandemi och risken för smittspridning i Sverige är i skrivande stund mycket hög.

Vi råder alla våra medlemmar att ta signalerna från myndigheterna på största allvar. Fastighetsmäklare har en mycket social yrkesroll med många kundkontakter. Iakttag stor försiktighet och förbered kunder på att policys för visningar kan komma att ändras. Prata ihop er på kontoren om hur er policy ser ut.

Följ informationen från myndigheter och organisationer löpande.

 

Var rädda om er så ses vi på andra sidan!