sep 18 | Nyheter

Bostadsmarknaden behöver större rörlighet

Regeringen har lämnat besked om det framtida taket för uppskjuten reavinstskatt. Från och med nästa sommar ligger det på 3 miljoner kronor i totalt vinstbelopp. Det är ett steg i rätt riktning men mycket mer måste göras för att uppnå större rörlighet på bostadsmarknaden.

Det var under sommaren 2016 som regeringen valde att tillfälligt slopa taket på uppskjuten skatt, vilket skulle gälla fram till sommaren 2020. Nu återinförs det alltså på en dubbelt så hög nivå som gällde innan det tillfälliga slopandet.

Denna reglering tacklar en problematisk del av den ägda bostadsmarknaden – de höga trösklarna för att flytta. En reavinstskatt på 22 procent som skulle  slå till även om man köper en bostad för samma pris som man säljer för, skulle få människor att avstå att flytta. Möjligheten att kunna skjuta upp denna skatt behövs alltså för att många flyttbeslut ska tas. Nu har uppskoven även blivit generösare i de fall man köper en billigare bostad.

Utöver uppskov av reavinstskatten finns det flera direkta flytthinder och flera förslag till åtgärder som bör tas för att få bostadsmarknaden i balans. Moderaterna har nyligen föreslagit att bolånetaket på 85 procent ska höjas till 90. Detta för att öka möjligheten för unga att köpa sin första bostad.

Källa: Dagens Industri

 

Läs hela artikeln HÄR.