jun 26 | Nyheter

Begränsade effekter av skärpt amorteringskrav

Det skärpta amorteringskravet har skapat stor debatt, spekulation och osäkerhet på bostadsmarknaden. De faktiska effekterna ligger dock i linje med Finansinspektionen prognos. I alla fall enligt en Novusundersökning som genomförts på uppdrag av Fastighetsbyrån.

1 614 svenskar fick svara på frågor om sin boendesituation och 10 procent av de tillfrågade (16 procent av de som funderar på att flytta) tyckte att det skärpta amorteringskravet har påverkat deras vilja eller möjlighet att flytta. De som anser sig ha påverkats mest är stockholmare och höginkomsttagare.

”Vi var kritiska till det skärpta amorteringskravet framförallt för att det var dålig tajming på en redan turbulent marknad. Beslutet har också ökat osäkerheten och påverkat konsumenternas beteende. Men till stor del är det psykologi och spekulation. Undersökningsresultaten visar att de faktiska effekterna inte är så dramatiska och ligger väl i linje med det FI förutspådde”, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

Undersökningens resultat:

Har beslutet att införa ett skärpt amorteringskrav från den 1 mars 2018 påverkat din vilja eller möjlighet att byta bostad?

Svarsalternativ Totalt Flyttbenägna
Ja 10% 16%
Nej 82% 74%
Vet ej 8% 10%

 

Läs hela pressmeddelandet här.