jul 6 | Nyheter

Bankföreningen: Ingen bostadsbubbla i Sverige

”Vi har inte en bostadsbubbla i Sverige, utan prisutvecklingen har i huvudsak styrts av fundamentala faktorer som lågt utbud av bostäder, skatter och riksbankens expansiva penningpolitik” sa Bankföreningens vd Hans Lindberg under bostadsutvecklingsföretaget Veidekkes seminarium ”Har Sverige en bostadbubbla och hur allvarlig är hushållens skuldsättning”.

Trots detta vill Hans Lindberg ändå höja ett varningens finger.

”Riskerna med den utveckling vi ser nu är framför allt makroekonomiska till sin karaktär. Nästa lågkonjunktur kan bli längre och djupare till följd av hushållens ökade skuldsättning. Men i den mån Riksbanken ser stora makrorisker på grund av den extremt expansiva penningpolitiken bör man väga in det i sina penningpolitiska beslut”, resonerar han.

Han tog även upp att finansinspektionen bör ha ett utökat mandat för makrotillsynsåtgärder för att värna den finansiella stabiliteten och att det liggande förslaget om ett förstärkt amorteringskrav vid hög belåning är illa formulerat.

”Finansinspektionens förslag innebär långtgående ingrepp i människors privatekonomi och vardag. Det kommer att skapa stora inlåsningseffekter och ge problem för unga att etablera sig på bostadsmarknaden.”

Istället anser Hans Lindberg att regeringen bör fokusera på bostadspolitiken.

”Idag har vi en dysfunktionell bostadsmarknad och den måste reformeras. Även skattesystemet måste ses över när det gäller ränteavdraget och olika transaktionsskatter på bostadsmarknaden”, argumenterar han.