apr 22

Samordningsfunktionens nationella riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Samordningsfunktionen har lanserat en nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021. Det är den andra riskbedömningen som Samordningsfunktionen har tagit fram.

Syftet med den nationella riskbedömningen är att värdera risker inom de sektorer som omfattas av penningtvättslagen och att identifiera åtgärder som reducerar risk på strategisk nationell nivå. Syftet är även att bistå tillsynsmyndigheter och att stödja verksamhetsutövare i sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den nationella riskbedömningen har ett kapitel om fastighetsmäklare och beskriver bl.a. kända tillvägagångssätt att tvätta pengar. Den nationella riskbedömningen har bedömt att hoten och sårbarheten för penningtvätt i sektorn är betydande.

Riskbedömningen hittar ni här

För mer information om den nationella riskbedömningen kontakta:
e-post samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se eller läs mer här.