mar 13

Nyheter angående andelstal och mäklarbilden hos Riksbyggen

FMF hade i förra veckan ett möte med Riksbyggen angående att de har tagit bort andelstalet för årsavgifter i sina mäklarbilder, men det visade sig då att de i själva verket endast har tagit bort felaktiga uppgifter ur mäklarbilderna där de befintliga uppgifterna bygger på standardiserade beräkningar och som generellt är fel. För Riksbyggen kommer uppgift om andelstal fortsättningsvis vara något som mäklare kan lita på (om stadgarna anger att årsavgiften är beräknad utifrån andelstal).

Målsättningen är förstås att försöka sprida Riksbyggens hantering vidare till även andra förvaltare/föreningar, så att mäklarbilderna i stort blir korrekta.