mar 19

Omvärldsbevakning från Samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism – jan-mar 2023

Här kan du läsa den senaste omvärldsbevakningen från de senaste månaderna inom området penningtvätt och finansiering av terrorism som Samordningsfunktionen tagit fram.

Sedan 1 januari 2018 leder Polismyndigheten en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen består bland annat av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), Advokatsamfundet samt representanter från ytterligare 15 myndigheter.

Läs mer om FMIs arbete mot penningtvätt här
Läs mer på Polisens hemsida här