mar 17

En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Propositionen för den nya fastighetsmäklarlagen är fullbordad. Den nya fastighetsmäklarlagen som regeringen har föreslagit ska ha en mer heltäckande och slagkraftig tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Lagen ska bidra till att köpare och säljare kan känna större trygghet när de gör bostadsaffärer. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Läs hela propositionen här
Läs mer på Regeringskansliet här