okt 20

Försäkringspremien 2022

Varje år så sker en indexkorrigering hos IF på vår premie för alla våra ansvarsförsäkringar, årets korrigering ligger på +1,9%.

Se försäkringspriserna här.