jan 26

FMI börjar registrera mäklarföretag under 2021

I ett nyhetsutskick skriver Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) att de förbereder sig för den nya fastighetsmäklarlagen som förväntas börjar gälla i sommar. Den kommer att innebära förändringar för den som äger ett mäklarföretag.

Du som enskild mäklare kommer även fortsättningsvis att ha huvudansvaret för förmedlingsuppdraget. Men mäklarföretaget kommer att ansvara för att ge företagets mäklare förutsättningar för att sköta sina uppdrag – företaget ska göra vad det kan för att dess mäklare följer lagen. FMI kommer att få i uppdrag att både registrera och ha tillsyn över företagen.

När lagen har trätt i kraft till sommaren behöver mäklarföretaget ansöka om registrering. Preliminärt är det senast ett halvår efter att lagen har börjat gälla som företaget ska ha ansökt för att få fortsätta med sin verksamhet. Både vid registreringen och vid löpande granskningar kommer FMI att kontrollera att företaget uppfyller vissa krav. Exempel på sådana krav är att personerna som ingår i företagets ledning, styrelse och ”kvalificerade ägare” har skött sin näringsverksamhet och inte har begått allvarliga brott. Företaget kommer också att behöva betala en årlig avgift.

FMI kommer att utveckla informationen till er under året, men redan nu kan du få en bild av vad den nya lagen kommer att innebära här.