apr 2 | 2020-2022

Aktuella frågor och svar angående Coronaviruset

Corona skapar oro ute på arbetsmarknaden, både för arbetsgivare och anställda.  Fackförbundet Ledarna har på sin hemsida publicerat frågor och svar kring arbetsrätt kopplat till corona. Dessa frågor svarar deras chefsjurist, Sara Kullgren på för att ge bästa stöd för anställda och chefer.  Frågor och svar uppdateras kontinuerligt.

Källa: Ledarna( Sveriges chefsorganisation)

Läs hela artikeln HÄR