maj 22 | Nyheter

Magnus Melin till FRN

Då Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet nu har fått Kammarkollegiets godkännande att bedriva mäklarbranschens tvistlösningsnämnd innebär det att Magnus Melin byter anställning till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN. Ett bolag som ägs till lika stora delar av Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.

Där kommer han att handlägga alla ärenden som inkommer till FRN och han kommer också att vara föredragande och vice ordförande när nämnden har sina sammanträden.

– Både Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet är såklart glada över att Magnus tackat ja till detta arbete då vi varit mycket måna om att få hög kvalité på den nämnd som nu fått godkännandet att bedriva mäklarbranschens tvistlösning säger Carolina Stegman, vd för FMF.

Ordförande i den nya nämnden kommer att vara Folke Grauers och utöver detta kommer nämnden att bestå av tre konsumentrepresentanter och tre fastighetsmäklarrepresentanter.