jan 14 | Nyheter

2018 avslutades med små prisrörelser

Jämfört med för ett år sedan är priserna på bostadsrätter och villor  förändrade, sett till riket som helhet. Året har präglats av regionala skillnader där både upp- och nedgångar registrerats. För årets sista månad har vi en minskning av priserna med 1 procent för båda bostadsslagen. Det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar t.o.m. december som sammanställts av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter
– I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, där nästan hälften av alla bostadsrätter säljs, gick priserna ned med -1% viket påverkar även rikssiffran nedåt. Samtidigt var priserna Malmö-området, centrala Stockholm och centrala Göteborg oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på eller nära 0%. Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. I 12 av 21 län har priserna sjunkit, 3 är oförändrade och i 6 har priserna ökat på årsbasis, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
– När det gäller villapriserna senaste månaden ökade Stor-Malmö med +1% medan övriga områden minskade något. I Stor-Stockholm minskade priserna med -2% och Stor-Göteborg med -1%. Även sett till prisutvecklingen på årsbasis sticker Stor-Malmö ut med +2%, medan Stor-Göteborg är på -1% och Stor-Stockholm på -5%. Även villaprisernas årsutveckling i länen visar en varierad bild. 10 län är på plus, 4 har oförändrade priser och 7 län är på minus, konstaterar Hans Flink.

Marknaden
– Även 2018 genomfördes många bostadsaffärer. Det såldes drygt 102.000 bostadsrätter vilket var cirka 6.000 färre än rekordåret 2017. Antalet villaförsäljningar nådde däremot en toppnotering 2018 med nästan 54.000. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 400 miljarder kronor vilket är 7% lägre än värdet 2017 och ca 4% högre än värdet 2016. De tre storstadsområdena är klart dominerande på bostadsrättsmarknaden, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 73% av det totala försäljningsvärdet i riket. För villor är motsvarade andelar 31% av antalet och 50% av värdet, avslutar Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2017

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket – 1% – 2% ± 0% 34 370
Centrala Stockholm ± 0% – 1% + 1% 86 802
Stor-Stockholm – 1% – 1% ± 0% 54 015
Centrala Göteborg ± 0% – 3% – 1% 59 003
Stor-Göteborg – 1% – 3% – 1% 42 579
Centrala Malmö ± 0% – 1% ± 0% 31 762
Stor-Malmö ± 0% – 4% + 1% 28 037

 

Statistiken baseras på försäljningen av 24 715 bostadsrätter under oktober 2018 – december 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2018 – september 2018, tolvmånaderssiffran med oktober 2017 – december 2017 och i enmånadssiffran jämförs september 2018 – november 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2017

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket – 1% – 3% ± 0% 2 952 000
Stor-Stockholm – 2% – 4% – 5% 5 564 000
Stor-Göteborg – 1% – 1% – 1% 4 525 000
Stor-Malmö + 1% – 1% + 2% 3 734 000

 

Statistiken baseras på försäljningen av 13 033 villor under oktober 2018 – december 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2018 – september 2018, tolvmånaderssiffran med oktober 2017 – december 2017 och i enmånadssiffran jämförs september 2018 – november 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

 

Prisstatistik FRITIDSHUS

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 2% 1 658 000

 

Statistiken baseras på försäljningen av 5 355 fritidshus mellan januari 2018 och december 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 7 februari 2019 kl 06:00

 

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB – Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.

Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Hans Flink, Affärsutvecklingschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 451, eller Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 452

Erik Olsson, Ordförande Fastighetsmäklarförbundet, 070-760 66 00

Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef, 073-380 72 12

Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån 070-588 05 30

Petra Wester, tf VD Svensk Fastighetsförmedling, 072-227 84 58