mar 31 | 2020-2022

​Hur bibehåller Sverige en bostadsbransch i rörelse?

De gångna åren har vi sett flertalet åtstramningar bostadspolitiskt.
Med det som sker runt om i världen just nu bör vi nu omgående rikta in oss på lättnadsregler för att fortsatt få en bostadsbransch i rörelse. Inlåsningseffekter i form av minskad rörlighet dels från säljare tillsammans med minskat antal spekulanter föranleder oss skriva under finansinspektionens förslag.

Adderat av att återgå till äldre beprövade uppskovsregler samt att slopa uppskovsräntan och att som förslag ha amorteringsfritt t.ex. de två första åren för att stimulera nya fastighetsaffärer. Detta kan med fördel även implementeras inom nyproduktionen.

Att göra tidiga och preventiva förändringar ger möjlighet att bibehålla jobben inom bygg- och fastighetsbranschen. Psykologiskt är det också vår tro att detta bidrar till att Sverige återhämtas snabbare då vi vet att konjunkturen på just bostadsmarknaden är en av våra viktigaste värdemätare.

Johan Linde, Ordförande Fastighetsmäklarförbundet