sep 24 | 2020-2022

​Det ska vara enkelt att vara medlem i FMF

I början av september presenterade Fastighetsmäklarförbundet FMF den nya sänkta serviceavgiften för 2021 där man också valde att avskaffa den för stödmedlemmar. Parallellt presenterades även samarbetet med advokatbyrån Next Advokater som tar över den juridiska rådgivningen vid årsskiftet.
– Vi ska vara ett tillgängligt och smidigt förbund, säger Jenny Stenberg som är förbundets VD samt Johan Linde, ordförande för FMF.

En mer kostnadseffektiv organisation med minskad sårbarhet och ökad tillgänglighet är resultatet av FMF:s omorganisering. Vidare innebär det att FMF nu kan erbjuda den efterfrågade skrivhjälpen i en omfattning som inte kunnat lösas på egen hand.
– Vi verkar i förtroendebranschen och måste hela tiden se över att vi använder serviceavgiften på bästa sätt, förklarar Jenny Stenberg.

Andra nyheter är ett digitalt kursutbud, samt en vidareutvecklad webb som gör det möjligt för medlemmarna att sköta sitt medlemskap online. Genom att digitalisera så mycket som möjligt av utbudet får man en större räckvidd. Detta är värdefullt för medlemmarna utanför de större städerna och arbetar i linje med de behov som pandemin inneburit och sannolikt kommer innebära en tid framöver.
– Vi anpassar oss efter våra medlemmars önskemål och vårt främsta uppdrag är att göra livet smidigare för mäklarna, säger Jenny Stenberg.

En konsekvens av omorganisationen är att vi tyvärr behöver ta farväl av våra två förbundsjurister. De har gjort ett föredömligt arbete både för verksamheten och branschen. De kommer att vara saknade inom förbundet, avslutar Jenny Stenberg.