Enligt en färsk undersökning på temat ”Framtidens urbana” liv uppgav 51 procent av de tillfrågade svenskarna att deras vardag skulle bli enklare om de kunde använda sin smartphone som hemmanyckel. Nu har Kone lanserat en ny lösning som erbjuder just detta.

Lösningen gör det också möjligt att släppa in till exempel varuleveranser när man själv inte är hemma, något som nästan hälften av de tillfrågade i åldern 18-35 ansåg skulle förenkla deras vardag.

40 procent av de tillfrågade trodde också att de inom tio år inte längre kommer att öppna sina dörrar med traditionella nycklar.

Vidare visade det sig att yngre människor, i åldern 18-22, tappar bort sina nycklar betydligt mer ofta än de som är äldre. Nästan en tredjedel av dessa uppgav nämligen att de tappat bort sina nycklar under de senaste 12 månaderna medan endast 2 procent av de som var över 56 hade gjort det.

Undersökningen, som utfördes av Syno International på uppdrag av Kone, tittade på flera olika vardagsutmaningar kopplat till hemmet och bostadsmiljön. Studien innehöll också frågor om eventuella förväntningar på digitaliseringen som kan komma att skapa nya möjligheter för framtidens bostäder.

Läs hela pressmeddelandet här.