okt 31 | Nyheter

Villa- och radhusägare oroar sig inte över ökade elkostnader

Trots hoten om ökade elpriser i vinter är inte svenska villa- och radhusägare särskilt oroliga över ökade elkostnader. Men man anser samtidigt att elnätsbolagens avgifter är för höga. Det visar en undersökning som Fastighetsmäklarförbundet gjort i samarbete med Kantar Sifo.

Fastighetsmäklarförbundet har ställt frågan till svenska villa- och radhusägare om man är oroad över att ett ökat elpris kan höja boendekostnaderna. Hela 69 procent svarar att de inte alls är oroliga eller inte särskilt oroliga medan 29 procent svarar att de är ganska eller mycket oroliga. Samtidigt svarar 76 procent att elnätsbolagens avgifter är för höga, enbart 9 procent tycker att de är lagom.

– Det är förvånande att majoriteten i undersökningen inte är oroliga över ökade elkostnader. Vi hade väntat oss ett annat resultat. Men det visar att de allra flesta villa- och radhusägare just nu har en stark ekonomi. Vi har ett gynnsamt ränteläge som ger dessa hushåll ett ekonomiskt utrymme för ökade elkostnader, man ser att man klarar det ekonomiskt. Men när boräntan börjar höjas och det ekonomiska utrymmet minskar så tror jag vi får ett annat resultat på samma fråga, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

När vintern närmar sig med stormsteg börjar vi skruva upp värmen i våra hem. Och när det bli kallare ute och konsumtionen ökar blir också elen dyrare. Och ju mer el man konsumerar desto högre elnätsavgift. På frågan ”Vad tycker du om elnätsbolagens avgifter” svarar hela 76 procent att avgifterna är för höga.

– Som konsument kan du påverka elpriset genom att konsumera mindre el och välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig bäst. Du kan även förhandla om boräntor och försäkringar men när det kommer till elnätsavgiften är man helt fast. Elnätsbolagen driver verksamhet på en icke konkurrensutsatt marknad och det kan man tycka är lite märkligt, avslutar Carolina Stegman.

Fråga: Hur orolig är du för att ett ökat elpris kommer att höja dina boendekostnader?

Fråga: För att du ska kunna få el har du två olika avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Elnätet är ledningarna som transporterar elen hem till dig. Elhandel är elen som fraktas i ledningarna. Vad tycker du om elnätsbolagens avgifter?

Om undersökningen:
Fältperiod: 9-17 oktober 2018. Antalet respondenter för frågan om elpriser: 1500 (varav 740 bor i villa/radhus, 997 bor i villa/radhus eller bostadsrätt). Metod: Webbundersökning i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade panel. Resultatet är vägt på kön, ålder och geografi.