jun 19 | Nyheter

Ungas möjlighet att köpa bostad har minskat ytterligare

Enligt en ny rapport från HSB har unga vuxnas möjligheter att köpa bostad minskat ytterligare. År 2005 kunde en majoritet av de unga vuxna köpa en bostad, klara av den löpande boendekostnaden samt undvika att ta lån utan säkerhet. Tio år senare räckte inte ens insatsen till bottenlån och allt fler tvingades ta dyra blancolån för att kunna köpa bostad.

En av de största förklaringarna till detta är alla de nya kreditrestriktionerna som främst drabbar unga och förstagångsköpare. Amorteringskrav och bolånetak är exempel på åtgärder som bidragit till detta och nu föreslår dessutom Finansinspektionen att ytterligare skärpa amorteringskravet för de som lånar mycket i förhållande till sin inkomst.

Anders Lago, förbundsordförande HSB, och Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg har skrivit en debattartikel i ämnet där de bland annat tar upp hur man skulle kunna lösa problemet.

”De avgörande nycklarna för att fler ska komma in på bostadsmarknaden sitter regeringen på. Vi behöver naturligtvis en politik som gör det möjligt att vi kan bygga ännu fler bostäder över tid. Men det krävs även andra reformer.

  1. Först och främst behöver vi få fart på det långsiktiga sparandet. Här vore ett avdragsgillt bosparande en bra balans mot bolånetak och amorteringskravet. Det skulle göra det möjligt för fler att efterfråga ett eget boende.
  2. Regeringen behöver även se över bostadsbidraget. Det har urholkats kraftigt de senaste decennierna och behöver justeras. Det bör anpassas så att fler hushåll kan ta del av det.
  3. Flyttskatten behöver förändras. En ökad rörlighet innebär att vi utnyttjar de redan byggda bostäderna bättre. Det gynnar inte minst unga på bostadsmarknaden.

Dessa insatser vore inte minst en effektiv medicin för att mildra magontet när nästa generation ska hitta ett eget hem.” skriver Anders och Lars i sin artikel