sep 26 | Nyheter

Svenskarna föredrar naturen vid bostadsjakt

Svenskarna föredrar närheten till natur och grönområden snarare än krogliv, nöjen och storstadspuls. Troligtvis en reaktion på en allt mer stressig och ”uppkopplad” livsstil.

I den förra trendrapporten låg ”hus med havsutsikt” i topp och trenden tycks hålla i sig.

– Man började se trenden redan 2016. Nu ser vi att man söker sig ännu längre från städerna – man vill ha lugnet, tystnaden, och man vill inte bo nära en trafikled”, säger Petra Wester, vd på Svensk fastighetsförmedling till TT.

Årets trendrapport som mäklarföretaget låtit Sifo göra visar att 51 procent av de svarande, oberoende av åldersgrupp, prioriterar att ha natur inom 200 meter från bostaden. På andra plats (27 procent) kommer närheten till mataffär, följt av närhet till hav eller sjö (9 procent), och närheten till skola, förskola och lekplats (6 procent).

Petra Wester ser att pendeln slår tillbaka mot gröna vågen, efter en period av urbanisering. Det handlar om val av livsstil:

– En undersökning visar att man går in och tittar på sin mobil 154 gånger om dagen – man lever i stressen men man vill bo en bit utanför. Hela kontorsarbetet har också ändrats, distansarbetet gör att man kan flytta utanför städerna då det är möjligt att sitta hemma och jobba.

Att bostadspriserna i storstäder och regionstäder ökat de senaste åren påverkar också bilden. Ju längre ut, desto mer får bostadsköparen för pengarna.

– Det är svårt att säga hur det kommer att se ut i framtiden men storstäderna växer så det knakar, det blir trångt och dyrt. Var jobben finns och hur infrastrukturen ser ut är också viktigt”, säger Petra Wester.

En faktor som skiljer de yngre (16–29 år) i rapporten från äldre åldersgrupper är att de prioriterar att ha nära till en livsmedelsaffär. Hela 42 procent i åldersgruppen anser att det är viktigt, mot 18 procent bland 40–49-åringarna.

För de yngsta är också ljusinsläpp och goda förvaringsmöjligheter av högre vikt än för de äldre.

Källa: TT