jun 19 | Nyheter

Svårt för svenskarna att flytta

Hela 40 procent av svenskarna går i flyttankar men för de flesta finns det många hinder på vägen. Ekonomiska skäl är det vanligaste hindret men även bristande utbud ställer till det. Det visar en Novusundersökning som genomförts på uppdrag av Fastighetsbyrån.

1 614 svenskar fick svara på frågor om sin boendesituation och undersökningen visade att kontantinsatsen är det största hindret för unga medan reavinstskatten är det största hindret för äldre. Merparten av de som vill flytta uppger dessutom att det finns flera faktorer som påverkar.

”Vissa, framförallt unga, får helt enkelt inte ihop ekonomin för att kunna köpa en bostad. Vi märker även att en stor grupp, som vill men inte måste flytta, just nu inte tar steget. För många blir det helt enkelt en för stor kostnadsökning. Tyvärr har vi flera inlåsningseffekter som hämmar flyttströmmar och därmed påverkar hela samhället negativt. Politikerna måste se över hela bostadspolitiken och bland annat göra förändringar som ökar rörligheten”, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

Bortsett från ekonomin påverkar utbudet på olika sätt. 23 procent hittar ingenting de tycker om, 19 procent hittar inte bostaden de önskar och 7 procent tycker att det inte kan hitta en bostad som uppfyller deras behov.

”Ett tydligt behov är billigare bostäder. Det som har byggts de senaste åren är för likriktat, ofta dyrare bostadsrätter i centrala lägen. Här har både kommuner och byggföretag ett ansvar för att möjliggöra en större bredd. Sedan kan man se att det även finns behov av mer anpassade boenden, framförallt för äldre personer. Där finns en marknad som inte är mättad och som kan bidra till att få igång flyttkedjorna”, säger Johan Engström.

Svarsalternativ Totalt 18-25 år 56+ år Flyttbenägna
Det blir för hög kostnadsökning jämfört med nuvarande boendekostnad 19% 16% 20% 25%
Jag har inte hittat något jag gillar 12% 11% 14% 23%
Det jag vill flytta till finns inte på marknaden eller i det område där jag vill bo 9% 10% 7% 19%
Jag får inte lån p g a har inte den kontantinsats som krävs 9% 23% 3% 12%
Jag har inte kommit till skott/inte haft tid 8% 11% 7% 17%
Jag kommer drabbas för hårt av reavinstskatten/flyttskatten för att det ska vara ekonomiskt försvarbart 7% 4% 12% 11%
Jag kan inte hitta en bostad som uppfyller speciella behov som jag har 5% 5% 6% 10%
Jag får inte det lån som krävs beviljat från banken av annan anledning 4% 7% 1% 7%
Annat, nämligen: 22% 23% 26% 14%
Inget av ovan 27% 20% 22% 10%
Vet ej 3% 3% 4% 3%

 

Läs pressmeddelandet här.