rynefelt_20230918_fastighetsmäklarförbundet_26 (1)