jun 1 | 2020-2022

Slopad uppskovsränta

Den som säljer en privatbostad med vinst och köper en ny bostad kan, under vissa förutsättningar, få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten. Den som har ett uppskovsbelopp betalar sedan varje år en skatt (kallad uppskovsränta) på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Det innebär att om en person exempelvis har uppskov med 500 000 kronor, så har denna person betalat cirka 2 500 kronor i uppskovsränta varje år.

Den 29 maj gick en remiss ut från Finansdepartementet med ett förslag på att slopa uppskovsräntan. Fastighetsmäklarförbundet har med intresse bevakat denna fråga eftersom förbundet menar att uppskovsräntan påverkar rörligheten på bostadsmarknaden. Vi lyfte exempelvis frågan i ett remissvar i januari som handlade uppskovstaket och påtalade då att vi förutsatte att löftet i januariavtalet, om att räntan på uppskovsbeloppet skulle tas bort, skulle bli verklighet.

Fastighetsmäklarförbundet är remissinstans även denna gång. Går förslaget igenom gäller det nuvarande och kommande uppskov och det föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.