Vanliga frågor och svar vid försäljning av bostad

JAG PLANERAR ATT SÄLJA MIN BOSTAD. VAD SKA JAG GÖRA?

Det första steget är att välja ut den eller de fastighetsmäklare du vill komma i kontakt med. Sedan bör de göra en värdering av den bostad du ska sälja. När du träffat mäklaren / mäklarna beslutar du dig för vem du ska välja.

VAD KOSTAR EN VÄRDERING AV MIN BOSTAD?

Om du ska sälja din bostad brukar värderingen ingå i förmedlingsuppdraget. Om du däremot behöver en värdering till annat ändamål utgår i vanligt fall en kostnad som varierar från mäklare till mäklare.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT SÄLJA MIN BOSTAD?

Hur lång tid det tar att sälja en bostad kan variera stort. Det beror på vad det är du säljer och var i landet din bostad ligger. Hör med din mäklare på orten vad som gäller i ditt område. När du har valt mäklare behöver det inte ta många dagar innan försäljningsprocessen kan vara påbörjad. Mäklaren behöver dock tid att fullgöra det arbete som krävs innan bostaden kan annonseras.

VAD SKA JAG BETALA I ARVODE?

Mäklare arbetar oftast mot provision. Det innebär att om mäklaren inte sälja din bostad så får mäklaren heller inte betalt för det arbete som läggs ner. Långt ifrån alla bostäder säljs varför mäklaren alltid måste räkna med detta i sitt arbete.

Vad mäklararvodet kostar beror på vilken mäklare man anlitar samt i vilket område man bor. Fråga vad som ingår i mäklartjänsten och jämför det mot priset. Ofta går det att förhandla om mäklararvodet.

VAR SKA JAG ANNONSERA BOSTADEN?

Den mäklare du väljer att anlita vet vad som lönar sig bäst i just ditt område och var man finner just dina kunder. Lyssna därför till mäklarens förslag och framför gärna egna önskemål om du har några sådana.

När mäklaren förmedlar en bostad uppnås bäst resultat om mäklaren och säljaren har ett gott samarbete och en öppen dialog.

MÄKLAREN VILL ATT VI SKRIVER UNDER ETT UPPDRAGSAVTAL. MÅSTE JAG GÖRA DET?

För att mäklaren ska få påbörja sitt förmedlingsuppdrag krävs att man skriver ett avtal om detta.

JAG HAR TECKNAT ETT AVTAL MED EN FASTIGHETSMÄKLARE, HUR LÄNGE GÄLLER DET?

Ett förmedlingsuppdrag normalt under tre månader med ensamrätt och därefter löper tills vidare, ofta med tio dagars ömsesidig uppsägningstid.

Med ensamrätt menas att mäklaren får provision om bostaden säljs under ensamrättstiden, även om den inte säljs till en spekulant som mäklaren har anvisat. Ensamrätt är till fördel även för säljaren: genom att mäklaren vet provision alltid utgår om bostaden säljs under ensamrättstiden, vågar han eller hon lägga ner mer marknadsföringsresurser. Du är dock aldrig skyldig att sälja bostaden.

KAN JAG VISA UPP BOSTADEN UTAN MÖBLER?

Det finns inga krav på att en bostad som ska säljas måste vara möblerad. Det beror lite på bostadens egenskaper om det är till fördel eller nackdel för bostaden. Diskutera detta med mäklaren så kommer ni fram till vad som passar bäst.

MÅSTE JAG VISA UPP BILDER PÅ MITT HEM NÄR JAG SKA SÄLJA MIN BOSTAD?

Det finns inget tvång på att man måste visa upp bilder på bostaden vid försäljning. Men bilder är ofta viktiga för att locka spekulanter. Oftast lockas fler spekulanter till visningen och möjligheten att få en högre köpeskilling ökar.

JAG VILL INTE SLÄPPA IN VEM SOM HELST I MITT HEM, MÅSTE JAG GÖRA DET?

Att ha öppen visning är inget krav. Man kan även enbart ha privata visningar, där endast en eller några spekulanter får komma åt gången. Diskutera detta med din mäklare så finner ni en lösning för din bostad. Man kan också ha öppen visning men med föranmälan. Då vet fastighetsmäklaren och säljaren redan innan visning vilka spekulanter som kommer.

MÄKLAREN VILL ATT HANDPENNINGEN SÄTTS IN PÅ ETT KLIENTMEDELSKONTO, ÄR DET SÄKERT?

Det är vanligt att köparen betalar en handpenning om tio procent. Om köpekontraktet inte blir definitivt bindande redan när kontraktet undertecknas, det kan villkorat av en s.k. besiktningsklausul eller att köparen godkänns som medlem i bostadsrättsföreningen, ska mäklaren rekommendera att handpenningen deponeras på mäklarens klientmedelskonto.

På ett klientmedelskonto finns endast kundernas pengar. Det innebär att pengarna är skyddade om mäklaren skulle gå i konkurs eller bli utsatt för utmätning.

JAG HAR HAFT EN MÄKLARE SOM INTE LYCKATS SÄLJA MIN BOSTAD, NU VILL JAG BYTA MÄKLARE MEN VILL INTE RISKERA ATT BETALA DUBBLA PROVISIONER. HUR SKA JAG GÖRA?

Säg upp uppdraget med din fastighetsmäklare och be om en bekräftelse på uppsägningen. När mäklaren lämnar en bekräftelse ska denne också inkomma med en spekulantförteckning. Förteckningen är en lista som kunder som mäklaren visat bostaden för och som mäklaren anser sig ha rätt att få provision för om någon av dessa skulle köpa bostaden.

Lämna spekulantlistan till din nye mäklare och förklara att du haft en tidigare mäklare. Din nye fastighetsmäklare är enligt god fastighetsmäklarsed skyldig att agera så att risken för dubbla provisioner elimineras.

JAG ÄR MISSNÖJD MED MIN FASTIGHETSMÄKLARE OCH VILL INTE BETALA PROVISION, VAD SKA JAG GÖRA?

Läs under fliken ”Missnöjd med mäklaren?” om hur du kan gå tillväga.

INGÅR DEKLARATIONSHJÄLP I FÖRMEDLINGSUPPDRAGET?

Det förekommer att mäklare hjälper till med deklarationen, dock är det ingenting som ingår i mäklartjänsten och mäklaren har inga skyldigheter att göra detta.