Fördel med att välja en FMF-mäklare

Om du väljer en fastighetsmäklare som är ansluten till Fastighetsmäklarförbundet vet du att mäklaren har rätt kunskap och är rätt försäkrad enligt de lagar och regler som krävs.

FMF säkerställer att mäklaren:

  • Har genomgått Fastighetsmäklarförbundets granskning innan medlemskapet godkändes.
  • Löpande står under Fastighetsmäklarförbundets uppsikt.
  • Har den utbildning och de kunskaper som krävs för att vara registrerad fastighetsmäklare.
  • Har praktiserat som fastighetsmäklare innan egna uppdrag påbörjades.
  • Har det försäkringsskydd som krävs för att ge dig trygghet i ditt köp eller din försäljning.
  • Står under kontroll av Fastighetsmäklarinspektionen, som är den statliga myndighet som utövar tillsyn över Sveriges fastighetsmäklare.
  • Följer beslut från Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Du som säljare ELLER köpare kan också ha nytta av att FMF-mäklare har tillgång till följande mäklartjänster:

• En kvalificerad jurist som mäklaren kan rådfråga vid svårare juridiska frågeställningar eller ovanliga situationer. På så sätt kan du känna dig trygg med att mäklaren agerar korrekt.
• Tillgång till uppdaterade lagar och regler. Härigenom blir du uppmärksammad på rättsliga förändringar som påverkar dig som säljare.