dec 20 | Nyheter

Kommentar till Riksbankens räntehöjning

Idag beslutade riksbanken att reporäntan skulle höjas från -0,5 procent till -0,25 procent. Detta är första gång på sju år som räntan höjs.

– Det var ett väntat besked från Riksbanken. Återstår att se vad dagens höjning får för konsekvenser på bolåneräntorna och hur det kommer påverka enskilda hushålls ekonomi. Även om en höjning av bolåneräntan utgår från en mycket låg nivå så kan/kommer det bli kännbart för hushåll med höga lån. Vi får se hur det i förlängningen påverkar en redan ganska pressad bostadsmarknad, säger Jenny Stenberg, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

”Konjunkturen är stark och förutsättningarna är goda för att inflationen ska vara kvar nära inflationsmålet framöver. I takt med att inflationen och inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent har behovet av en mycket expansiv penningpolitik minskat något. Riksbankens direktion har därför beslutat att höja reporäntan från −0,50 procent till −0,25 procent. Prognosen för reporäntan indikerar att nästa höjning sannolikt sker under andra halvåret 2019. Med en reporänta på −0,25 procent är penningpolitiken alltjämt expansiv och ger därmed även fortsättningsvis stöd åt konjunkturen.”

Konjunkturen på väg in i en mognare fas med stigande kostnadstryck

”Världsekonomin, som vuxit snabbt de senaste åren, börjar nu gå in i en fas med mer dämpad BNP-tillväxt, vilket är i linje med Riksbankens tidigare prognoser. Kostnadstrycket stiger gradvis i omvärlden och penningpolitiken rör sig i en mindre expansiv riktning. Osäkerheten kring den globala konjunkturutvecklingen är dock fortsatt stor, inte minst när det gäller effekterna av Brexit och handelskonflikten mellan USA och flera andra länder.

Den svenska konjunkturen är fortsatt stark, även om BNP-tillväxten och inflationen blivit svagare än väntat. Sysselsättningsgraden är historiskt hög, företagen rapporterar stor brist på arbetskraft och kostnadstrycket stiger. Den starka konjunkturen har bidragit till att inflationen stigit gradvis sedan 2014 och legat kring inflationsmålets 2 procent de senaste åren.”

Läs hela pressmeddelandet här.