sep 7 | Nyheter

Mäklarpanelen: Fastighetsmäklarna bedömer prisuppgång

Fastighetsmäklarna är åter igen lika positiva som tidigare i våras. Ännu fler jämfört med förra mätningen bedömer prisuppgång de kommande tre månaderna. Det visar den Mäklarpanel som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard. 

Under de senaste fyra veckorna är det fler fastighetsmäklare som bedömer prisuppgång än prisnedgång, från 33 % vid förra mätningen till 39 %. Samtidigt har andelen som bedömer prisnedgång minskat från 20 % till 18 %. Andelen som bedömer stillastående priser är fortsatt i majoritet men har minskat från 47 % till 43 %.

– Vi har sett denna trend i de senaste mätningarna. Och det är uppenbart att fastighetsmäklarna är mycket mer positiva avseende prisbilden igen inför hösten, trots det stora utbudet av både bostadsrätter och villor. Ska man köpa är det bra timing men köparna har råd att vara kräsna så den stora utmaningen blir att få säljare och köpare att mötas. Som säljare bör man samtidigt lyssna på sin mäklare så man får en realistisk förväntan, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

– När jag pratar med våra medlemmar om hur marknaden mår så spretar bilden väldigt beroende på var i landet man verkar. Vissa objekt säljs snabbt med budgivning medan andra tar tar längre tid. Vi vet att bankernas hårdare krav också påverkar, trots låg ränta, stark sysselsättning och bostadsbrist. Så här ett par dagar innan valet har bostadsfrågan lyfts lite mer igen, men mer aktivitet behövs, och vi hoppas på att bostadspolitiken kommer upp på politikernas agenda i höst, avslutar Carolina Stegman.

Efter en längre nedgång av Valueguards marknadsindikator hösten 2017 steg indikatorn igen under de sista veckorna 2017 och de första veckorna 2018. I början av året låg indikatorn kring noll för att i mars stiga till kring 20, där den låg fram till början av maj. I maj gick indikatorn ner igen och låg under hela juni och början av juli kring noll. I slutet av sommaren har indikatorn stigit och ligger nu en bit över 20