Vanliga frågor och svar vid köp av bostad

Jag har sett en bostad på Hemnet som jag är intresserad av, men är rädd att den säljs innan visning. Vad skall jag göra?

Ser du en bostad som du är intresserad av har du en fördel av att direkt anmäla ditt intresse till fastighetsmäklaren. Berätta att du vill veta om något händer med bostaden. På så sätt har du möjlighet att delta i händelseförloppet och chans att agera om du skulle vilja.

Jag vill delta i budgivningen, men hur vet jag var min gräns går rent ekonomiskt?

Det är en fördel att gå till banken innan du går ut på bostadsmarknaden. Tillsammans med banken kan du se över din ekonomi och få en uppfattning av hur mycket du kan betala för en bostad. Du kan då också be om ett lånelöfte som visar dig hur mycket banken är villig att låna ut till dig vid ett bostadsköp. Med denna kunskap blir det väldigt tydligt hur mycket du kan lägga i en budgivning.

När jag är med i en budgivning, hur mycket ska jag höja varje gång?

Det finns inga regler för hur mycket man får höja eller vad som är den bästa lösningen. Det finns många teorier, men ingen given modell. Det viktigaste är du från början sätter en tydlig övre gräns för hur långt du kan gå i budgivningen, så att du inte rycks med och förköper dig.

Hur länge pågår en budgivning?

En budgivning pågår tills sista budet är lagt och det bara finns en spekulant kvar. Säljaren har också rätt att välja ut en köpare och stoppa budgivningen. Det finns ingen begränsning i tid hur länge en budgivning kan hålla på.

Jag var med i en budgivning och vann. Sedan valde säljaren att sälja till en budgivare som lagt ett lägre bud än jag. Får man göra så?

Säljaren har alltid själv rätt att välja vem denne ska sälja sin bostad till. Därför kan man inte utgå från att man får köpa, trots att man lägger det högsta budet. I de flesta fall väljer säljaren den budgivare som lagt högst bud, men inte alltid. Det är alltid säljaren, inte fastighetsmäklaren, som bestämmer vem som ska få köpa bostaden.

Jag vill hinna besikta bostaden jag ska köpa. När kan jag göra det?

Som köpare har du rätt att besikta den bostad du ska köpa. Vid köp av fastighet har du dessutom en undersökningsplikt.

Kom överens med mäklaren och säljaren hur detta ska gå till. Ni kan antingen genomföra besiktningen innan ni skriver avtal eller göra det efteråt. Väljer ni att skriva avtal först och besikta efteråt ska detta skrivs in i avtalet. Det är då också viktigt att skriva in vad som händer om fel och brister uppmärksammas.

Vi vill mäta i bostaden innan vi flyttar in. När kan vi göra det?

Du har ingen given rätt att få tillgång till bostaden innan tillträdet. Du är ju ännu inte ägare och säljaren bor fortfarande i bostaden. Säljare och köpare brukar oftast komma överens, men omständigheter kan göra att det inte går att mäta bostaden innan inflyttning. Du kan därför inte utgå från att du kommer att få göra detta. Prata med din mäklare om saken.

Vi ska ha tillträde och ska träffas på mäklarens kontor. Hur ska vi kunna få våra pengar?

Om tillträdet äger rum på mäklarens kontor, vilket är mycket vanligt idag, har mäklaren haft kontakt med såväl din som säljaren bank och förberett allt inför tillträdet. Båda bankerna finns tillgängliga under tillträdet och kommunicerar med varandra. Din bank löser bort säljarens eventuella lån som belastar bostaden och sätter sedan in resterande köpeskilling på säljarens konto.

När ska jag betala till mäklaren och vad kostar det?

När en mäklare förmedlar en bostad utgår en mäklarprovision. Det är säljaren som i nästan alla fall betalar denna provision. Att köpa en bostad som förmedlas av en fastighetsmäklare medför ingen mäklarkostnad. Köper man en bostadsrätt får man dock betala en avgift till bostadsrättsföreningen. Köper man en fastighet betalar man för eventuella pantbrev samt för lagfart.

Vi har haft tillträde och kom till en bostad som är jättesmutsig. Vad skall vi göra?

Nästan alltid står det i köpehandlingarna att bostaden ska vara utrymd och flyttstädad på tillträdet. Om detta inte är skött till belåtenhet kan köparen få utföra detta på säljarens bekostnad. Börja med att kontakta säljaren. Kanske har säljaren använt en städfirma som lätt kan komma och åtgärda sina brister. Läs med om flyttstädning under fliken Flyttstädning på såväl Köpa bostad som Sälja bostad här på hemsidan.

Hur ska jag deklarera när jag köper bostad?

Enbart köp medför inte någon skyldighet att deklarera. Det är först när man säljer som man ska deklarera sin försäljning. Om man sålt sin gamla bostad i samband med köpet av en ny, kan man ha rätt att utnyttja uppskovsbeloppet för skatt på kapitalvinst (reavinst). Fråga din mäklare.