aug 12 | Nyheter

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Stabila priser med svag uppgång

Pressmeddelande den 12 augusti 2019

Vi är mitt uppe i sommaren och juli månad är den månad som kan vara en av de lugnare månaderna på året på bostadsmarknaden. Statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna var oförändrade medan villapriserna faktiskt ökade med +1 procent den senaste månaden.
Jämfört med ett år sedan har priserna på̊ bostadsrätterna i riket ökat med +4 procent medan villorna har ökat med +1 procent.

Bostadsrättspriserna har på riksnivå och i Stor-Stockholm och Centrala Stockholm varit oförändrad den senaste månaden medan priserna i Centrala Malmö, Stor-Göteborg och Centrala Göteborg har ökat med 1 %. Där ökningen har varit som högst den senaste månaden är Stor-Malmö med 3%.
Jämför man med 12 månader sedan har priserna i landet ökat med 4 % och även här sticker Malmöregionen ut, i Centrala delarna av Malmö är ökningen med 6 % och i Stor-Malmö är ökningen 8 %. I Stor- Stockholm har priserna ökat med 3% medan Centrala- Stockholm har mer blygsamt ökat med 1 % jämfört med föregående år. Här är det enbart hela Göteborgsregionen, centralt och i stort som har en oförändrad prisnivå sedan föregående år.

Ser man på villapriserna är prisnivån mer oförändrad. På riksnivå så har priserna gått upp 1 % sedan en månad tillbaka medan tittar man på de samtliga 3 storstäderna så har priserna varit oförändrade sedan en månad tillbaka.
Även här är det Stor-Malmö som utmärker sig, prisnivån har ökat med 5 % sedan föregående år. Både i Stockholm och Göteborg är det något lägre, där har vi en prisökning på 1 % sedan föregående år.

 

  • Med dagens statistik så får vi ändå fastslå att marknaden fortsatt är stabil. Att det inte är några större prisökningar har också med att göra att vi är inne i en av årets lugnaste perioder på bostadsmarknaden. Det är sommar och semester, många hushåll tar en paus i att leta bostad alternativt sätta igång en säljprocess. Ser man på årsbasis så ökar man några procentenheter, framförallt på bostadsrättssidan vilket kan tyda på att fler människor och även våra medlemmar vittnar om att man ser mer positivt på en ökning på bostadsmarknaden än vad man gjorde föregående år, säger Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet

Tfn. 070-452 86 17

Email: jenny.stenberg@fmf.se

För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/.