maj 8 | 2020-2022

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Bostadsrätterna går ner, små förändringar på villorna

I april minskade priserna på bostadsrätter med -1% i riket som helhet. Villapriserna ökade med +1%. Prisutvecklingen på årsbasis är oförändrad +7% på bostadsrätter men minskade till +5% på villor. Detta enligt de senaste mätningarna som vi har tagit del av från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätterna hade en tydlig nedgång i Malmöområdet där priserna i både stor-Malmö och de centrala Malmö sjönk med -2%. I Stor-Stockholm, centrala Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med  -1% medan de var oförändrade i centrala Göteborg. Samtliga årstakter ligger fortsatt på plus och är högst i Stockholmsområdet med +8% medan Malmö- och Göteborgsområdena ligger mellan +4 till +5%, kommenterar Per-Arne Sandegren, på Svensk Mäklarstatistik.

Villorna  hade oförändrade priser i Stor-Stockholm och Stor-Malmö medan de ökade med +1% i Stor-Göteborg. Att rikspriserna ändå ökade med +1% beror till stor del av försäljningar utanför storstadsområdena. Årstakten varierar mellan +3% och +5%.

Viktigt att påpeka att trots det något dämpade klimatet på bostadsmarknaden såldes det fler bostäder under april detta år än både 2019 och 2018. Totalt såldes drygt 14.100 bostäder under månaden, en uppgång på +4% mot förra året. Per- Arne på Svensk Mäklarstatistik säger också att villor stod för den största delen av ökningen medan antalet sålda bostadsrätter var nära oförändrat mot fjolåret.

Senaste statistiken visar det mäklarna också vittnar om, att marknaden den senaste månaden har varit något mer dämpad, speciellt på bostadsrätter om man jämför med hur det normalt sett brukar vara vid den här perioden men att det fortfarande är bra rullning på bostäderna om man jämför hur det varit tidigare år, kommenterar Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet.

 

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet

Tfn. 070-452 86 17

Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik

För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/.