Nyproduktion småhus

Kurser
09.15-11.00

Fastighetsjuristen Mattias Synnergren föreläser om juridiken beträffande nyproduktion av småhus. Genomgång av hur nyproduktionsprojekt genomförs, vilka avtal som används och mäklarens roll och ansvar.

Onsdag 27 oktober 2021 klockan 09.15-11.00
Anmälan till kursen görs i formuläret senast måndag den 25 oktober.

Länk och instruktioner skickas ut per mail dagen innan.