Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: juni

Varje månad kommenterar FMF den senaste statistiken och fakta om läget på bostadsmarknaden med hjälp av Svensk Mäklarstatistik.