Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: april

Varje månad kommenterar FMF den senaste statistiken och fakta om läget på bostadsmarknaden med hjälp av Svensk Mäklarstatistik.