okt 3 | Nyheter

Internkontroller kan rädda mäklare från juridiska fallgropar

Som ett steg i att utbilda fastighetsmäklare satsar Fastighetsmäklarförbundet (FMF) på att erbjuda sina medlemmar juridisk rådgivning. Tjänsten Internkontrollen hjälper mäklare att prestera bättre och minimerar riskerna för snedsteg, och Yttrande till FMI hjälper mäklare att formulera sig rätt i yttranden till myndigheten.

– För oss var det självklart att ta emot en kostnadsfri, juridisk granskning. Vårt goda resultat blir en kvalitetsstämpel, säger Adam Ulfung, fastighetsmäklare och kontorschef, MOHV Solna.  

 

Mäklaryrket innefattar komplexa regelverk och lagar att hålla ordning på. Stora summor pengar ska hanteras samtidigt som det finns många olika viljor att ta hänsyn till. En av de svårigheter som finns med yrket är att du bland annat kan riskera att bli anmäld till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) – av köpare, säljare eller någon helt utan affärsförbindelse. En anmälan kan till exempel bero på mäklarens agerande, priset i marknadsföringen (lockpriser), förtroendet för mäklaren eller budgivningen. Som medlem i FMF erbjuds du därför ett brett utbud av juridisk rådgivning, utbildningar och stöttning, som du kan nyttja utan tidsbegränsning eller extra kostnad – för att förenkla vardagen och utvecklas till att bli en bättre mäklare. För att stötta och upplysa mäklare om de olika fallgroparna och krokben som finns inom yrket erbjuder FMF, utan extra kostnad, de praktiska tjänsterna Internkontrollen och Yttrande till FMI.

– Våra medlemmar kan be om att få en internkontroll – då går vi helt enkelt igenom mäklarens avidentifierade akt och kontrollerar att allt ser ut som det ska. Till exempel går vi igenom hur återgångsklausulerna formulerats och om mäklaren har vidtagit rätt åtgärder för kundkännedom. Om vi upptäcker något som sticker ut ger vi konstruktiv kritik, tips och råd. På så sätt slipper mäklaren förhoppningsvis hamna i fällor i framtiden och kan med tillförsikt se fram emot en eventuell granskning av FMI, säger Lotta Westerberg, förbundsjurist på FMF.

 

Leder till förbättring

Adam Ulfung har arbetat som fastighetsmäklare sedan 2012, och är kontorschef på MOHV i Solna sedan tre år tillbaka. Han menar att det mest utmanande med yrket är att hantera komplex administration under stressiga förhållanden – med snabba besked från köpare, säljare och spekulanter, där hela affären helst ska stängas redan 3-4 dagar efter visning. När saker och ting går fort ökar risken för snedsteg. Adam och hans team har tillsammans använt tjänsten Internkontrollen och är mycket nöjda med resultatet. Erfarenheterna de tagit med sig är att de finns områden som de kan förbättra, men att de i det stora hela gör ett bra jobb. Om FMI skulle knacka på dörren känner de sig förberedda.

– Juristerna från förbundet fick helt enkelt tillgång till ett antal affärer med tillhörande dokument, som de granskade utifrån ett FMI-perspektiv och gick sedan igenom resultatet med oss. Det var superbra, vi blev upplysta om sådant som vi kanske har missat och även beröm för sådant som vi gör rätt. Det finns alltid saker man kan justera och utveckla, där allt ofta handlar om att sätta bra rutiner. Det goda resultatet vi fick gör att en granskning från FMF blir en kvalitetsstämpel, säger Adam Ulfung.

 

Mer information om Internkontrollen och Yttrande till FMI:

  • Internkontrollen – FMF:s jurister går igenom avidentifierade handlingar i era förmedlingsuppdrag och granskar dem med FMI-ögon.
  • Granskningen avslutas med ett kort utbildningstillfälle där resultatet presenteras.
  • Yttrande till FMI – blir du anmäld till FMI hjälper förbundsjuristerna dig att formulera yttrande till myndigheten.
  • Kontakta FMF direkt om du skulle bli anmäld.