nov 16 | Nyheter

FMF presenterar medlemsrådet

Fastighetsmäklarförbundets medlemsråd har nu haft sitt första möte och vi känner att det har blivit dags att presentera rådsmedlemmarna.

Först ut är Ann-Christine Enqvist, sammankallande för rådet, Jur. kand och fastighetsmäklare på Mäklargården i Helsingborg och Staffanstorp.

Var jobbar du och hur länge har du varit mäklare?

– Jag blev färdig mäklare 2002 efter komplettering av min jur.kand-examen på Malmö Högskola. Redan från början kände jag att FMF var förbundet för mig då jag startade en egen firma och tecknade ett franchiseavtal med Mäklargården som hade ett etablerat kontor i Helsingborg. Jag har fortfarande kvar mitt kontor i Helsingborg men sedan 2017 är jag även delägare i Mäklargården Staffanstorp. För kontoret i Staffanstorp söker jag för övrigt just nu en ny kollega så om någon känner sig manad är han/hon hjärtligt välkommen att kontakta mig!

Varför ville du delta i medlemsrådet?

– För mig, som tidigare haft både uppdrag som utbildningsansvarig och sedan styrelseledamot i förbundsstyrelsen, är detta ett väldigt trevligt sätt att kunna ha fortsatt kontakt med förbundet, få information om vad som händer och även ha möjlighet att påverka inriktningen. Rådet är en enklare sammansättning än regionstyrelserna då vi inte har något krav på oss att hålla årsmöten m.m. Det är även enkelt att deltaga då mötena kommer att ske via telefon istället för fysiska möten

– Medlemsrådet känns som en bra kanal för medlemmarna att kunna föra fram sina åsikter, synpunkter eller bara allmänna funderingar i, så för vi det vidare till förbundsstyrelsen. Ibland kanske det känns lättare för medlemmen att tala med en annan mäklare än att vända sig direkt till någon på kansliet eller i styrelsen.

Ni har haft ett första möte – Hur kändes det? Fick ni tycka till i någon fråga som förbundet jobbar med?

– I slutet av oktober hade vi vårt första telefonmöte där deltagarna fick presentera sig för varandra. Jag tycker vi har fått en god spridning av deltagare från landets olika delar. En del av rådets funktion är att om förbundsstyrelsen vill ha input från medlemmarna i en fråga, t ex gällande en tjänst som förbundet tillhandahåller/kan komma att tillhandahålla, så kan de ställa den frågan till rådet som sedan talar sig samman och uttalar sig om det är något bra eller inte. På detta första möte fick vi uttala oss om förbundets satsning på den digitala utbildningen, så vi fick verkligen något konkret att fundera på och tycka till om redan från början.