sep 22 | 2023

FMF i samarbete med FMI för förbättrade rutiner om indirekt nettoskuldsättning

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) har under en längre tid aktivt diskuterat med Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och de stora bostadsförvaltarna för att om möjligt standardisera förvaltarnas mäklarbilder vad gäller beräkning av indirekt nettoskuldsättning. Under veckan genomfördes ett stormöte mellan FMI, FMF, Riksbyggen, HSB, SBC, samt Mäklarsamfundet.

Glädjande uppfattar FMF att samtliga förvaltare som deltog på mötet har accepterat att så snart som möjligt arbeta fram en struktur för beräkning av bostadsrättsföreningars sammanlagda indirekta nettoskuldsättning och föra in dessa uppgifter i sina respektive mäklarbilder. Detta skulle i sin tur innebära en betydande förenkling för fastighetsmäklare att sedan kunna få fram individuella lägenheters nettoskuldsättning.

Först återstår dock utmaningen att uppnå enighet om exakt hur dessa beräkningar ska gå till. FMF har i det syftet därför tillställt FMI det utbildningsmaterial som har framtagits av förbundets revisor och jurister. Bollen ligger nu hos myndigheten att förhoppningsvis i närtid kunna gå ut med tydliga direktiv till förvaltarna.

FMF hoppas sammanfattningsvis att i vart fall de stora förvaltarnas mäklarbilder snart kan inkludera uppgift om bostadsrättsföreningars sammanlagda indirekta nettoskuldsättning, till gagn för hela mäklarkåren. Detta skulle vara en stor framgång, även om det alltså inte täcker in samtliga av Sveriges bostadsrättsföreningar.

Utöver frågan om central beräkning av indirekt nettoskuldsättning diskuterades även förbättringar av mäklarbilderna så att dessa alltid ska kunna inkludera uppgift om ”Andelstal årsavgift”. Denna fråga är dock oväntat komplicerad, men FMF har i vart fall uppfattat att förvaltarna kan verka för att i så många fall som möjligt få med denna uppgift. Även om detta alltså inte kommer att bli en 100 %-ig lösning så uppfattar FMF det ändå som ett betydande steg i rätt riktning.

Avslutningsvis avser FMF att tillsammans med FMI – och förhoppningsvis även Mäklarsamfundet – försöka påverka Riksdag och Regering att lagstifta ett krav för samtliga Sveriges bostadsrättsföreningar att i sina årsredovisningar inta uppgift om föreningens indirekta nettoskuldsättning. FMF har länge argumenterat för att det är absurt att kravet att göra dessa beräkningar har lagts på individuella fastighetsmäklare, i stället för den bostadsrättsförening som ansvarar för framtagandet av årsredovisningen i fråga.