mar 25 | 2020-2022

Digitala visningar

I ett försök att hålla nere antalet besökare på visningar, erbjuds nu möjligheten att i stället hålla visningarna digitalt.

Fastighetsmäklarförbundet menar att tanken, mot bakgrund av det rådande läget, är god på så sätt att man därigenom kan förhindra att många människor trängs på en liten yta. Sedan är mäklaren, som alltid, i händerna på sin uppdragsgivare när det handlar om hur visningar ska genomföras. Vissa frågor bör man dock tänka över ett varv extra.

Det kan ifrågasättas om en köpare fullgör sin undersökningsplikt genom att enbart delta i en digital visning. En undersökning av objektet kräver ofta mer än bara syn. Det kan ofta finnas behov att även exempelvis lyssna, känna och lukta. En digital visning är bra för att sålla fram de som verkligen är intresserade av ett objekt, men vi vill inte ha en ökning av fall med uppgivna dolda fel efter denna pandemi. Det kan därför vara idé att vara extra tydlig med informationen om köparens undersökningsplikt. Se till att alla tar del av faktablad o.dyl. och verka för att köpare kommer och beser objektet på plats innan de skriver kontrakt. I annat fall kan det vara bra att verka för en besiktningsklausul.

Det förekommer att säljaren har låtit utföra en besiktning och att köparen erbjuds en besiktningsgenomgång. Kom ihåg att detta inte heller är tillräckligt för att köparen ska ha ansetts uppfylla sin undersökningsplikt, se exempelvis Fastighetsmäklarinspektionens beslut 2010-05-26:9 i årsboken för 2010 där man konstaterade att en genomgång av ett befintligt utlåtande inte kan leda till att ytterligare fel och brister upptäcks.

Det kan i dessa sammanhang också behöva förtydligas att säljaren uppmanar spekulanterna att undersöka objektet. Detta framgår ofta tydligt vid en öppen visning och i objektsbeskrivningen, men att i dessa fall trycka på det extra skulle inte skada.

Vi har inte ställts inför ett sådant här läge i branschen tidigare och det enda vi kan göra är att fundera lite extra och vara riskaversiva. Var tydliga med informationen, prata med parterna och ta hand om er så ses vi på andra sidan!