jun 21 | 2023

Det blir en mäklarsommar igen

Efter en skön maj och en behaglig start av juni är det dags att välkomna sommaren på riktigt. Det ryktas om en rekordsommar, kanske inte riktigt vad det gäller fastighetsmarknaden dock men det finns ljusglimtar när solen står som starkast på vårt mäklar-himlavalv. Trots en fortsatt tickande räntebana ser vi ändå positiva statistikrapporter som vittnar om att botten kanske ändå är nådd. I takt med att fler spekulanter hittar sin väg ut ur stugorna och vi alltjämt har en inlåsningseffekt ger det troligen dessa ringar på vattnet. Nu gäller det att vi som kår motiverar och sprider ordet om att vi ser och upplever ljus i tunneln och vågar sprida orden tillsammans.

Vi är innerligt tacksamma för det långsiktiga samarbete vi byggt upp med NEXT advokater och feedbacken från Er medlemmar är att Ni sätter högt värde bl.a. på telefonrådgivningen. I bistrare tider vet vi att behoven ökar och då vill FMF vara den partner och det branschförbund som sätter medlemmarnas och kundernas behov i första rummet. Genom snabb återkoppling och kloka råd har vi inte bara räddat många affärer, vi blir också preventiva för att undvika fallgropar i vår strävan att också hålla låga skadetal vad gäller ansvarsförsäkringen. Genom att höja kompetensnivån inte minst juridiskt ger det vinster i alla led där vi såklart alltid sätter kundernas och mäklarnas säkerhet och trygghet i orubbat fokus.

Vi finns här för Er hela sommaren om än med lite sommartider ser vi fram emot att kåren får en bra sommar och att marknaden inte tar semester utan får blomma ut och slå nya skott.

Johan Linde, Ordförande FMF