jan 25 | Nyheter

Därför ska du rapportera till Svensk Mäklarstatistik

Varje månad rapporterar Svensk Mäklarstatistik färsk statistik över läget på bostadsmarknaden. Underlaget till siffrorna kommer från landets mäklare som rapporterar in och bidrar till att den lokala statistiken stämmer överens med verkligheten. Närmare 95 procent av de bostadsaffärer som görs i landet rapporteras in till Svensk Mäklarstatistik, men målet är att varenda mäklare ska rapportera. Det finns flera viktiga skäl till det.

Varför är det viktigt att mäklarna rapporterar in sin försäljningsdata till er?
– De allra flesta mäklare gör redan det och de ca 5 procent som saknas påverkar inte siffrorna som helhet. Däremot kan det påverka siffrorna på mindre orter om till exempel en stor aktör på orten inte rapporterar in, säger Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Vad får det för konsekvenser om siffrorna på orten inte stämmer?
– Många av mäklarnas kunder går in på vår hemsida för att hitta statistik om deras område och då är det bra att siffrorna är helt korrekta. Det är en förtroendefråga. Dessutom bör väl mäklarföretagen vilja att deras egen statistik, och inte bara konkurrenternas, ska ligga till grund för statistikunderlaget i området.

Vilka övriga problem ser du med att ni saknar ca 5 procent av Sveriges försäljningsdata?
– Det är även en förtroendefråga ur ett större perspektiv. Svensk Mäklarstatistik ägs av branschen vilket gör att konsumenter, företag och organisationer förväntar sig att vi har samtliga mäklade affärer i underlaget. Saknas det ca 5 procent kan det väcka onödiga frågetecken. För även om det inte påverkar själva statistiken om vi får in 100% av affärerna så blir vår statistik som all annan branschstatistik, fullständig.

Vad får mäklarkontoren ut av att rapportera in uppgifterna till er?
– I gengäld mot att kontoret rapporterar in sin data till oss får de den kostnadsfria rapporten Bostadsbarometern. Där kan kontoret se områdets snittpriser, prisutveckling och priser samt hur kontorets priser, försäljningstider, budpremier, m.m. är i jämförelse med hela områdets. Rapporten är väldigt uppskattad, avslutar Hans Flink.

Mikael Ekström, fastighetsmäklare på MOHV i Solna, är en av de som använder Bostadsbarometern i sitt yrke.

Vad använder du Bostadsbarometern till?
– Vi använder Bostadsbarometern som ett komplement till den övriga statistiken vi tar in. Vi tycker om att den är mer detaljerad och har intressanta jämförelser. De diagrammen som finns i Bostadsbarometern ger en bra överblick över utvecklingen.

Vilken nytta har du och dina kollegor av Bostadsbarometern?
– Vi har den som stöd månad till månad för att benchmark:a mot övriga aktörer på marknaden. För mig som kontorschef så är det mycket bra för att hålla koll på just hur vi ligger till på marknaden och hur vår egna utveckling förändras, säger Mikael Ekström.

Besök Svensk Mäklarstatistiks hemsida här!