okt 13 | 2023

Carola Russmark ny vd för Fastighetsmäklarförbundet FMF

Den 2 januari 2024 tillträder Carola Russmark som vd för medlems- och branschorganisationen Fastighetsmäklarförbundet FMF.

Carola har en gedigen bakgrund som fastighetsmäklare, vd och ledare och kommer närmast från tjänsten som vd på Alexander White.

– Min ambition som blivande vd för FMF är att fortsätta verka för mäklarnas röst och driva frågor som förbättrar medlemmarnas tillvaro och förutsättningar, i både stort och smått. Det är med stor ära och entusiasm som jag tillsammans med teamet på FMF kommer att fortsätta sätta medlemmarnas intresse, kommenterar Carola Russmark.

Med Carolas kompetens och bakgrund välkomnar förbundet en ny, relevant nyckelperson som fortsatt tillsammans med styrelsen driver FMF framåt i rätt riktning.

– Med tydliga fokusområden och kärnfrågor som vi driver vidare vill vi verka för en hållbar bransch med konsumentskyddet och konsumentupplevelsen i centrum. Givetvis lägger vi även kraften vid att vår kår fortsatt får hållbara fastighetsmäklare som vill stanna och verka vidare i branschen. Tillsammans med en utökad styrelse för FMF står vi rustade och satsar i en konjunktur där vi vet att våra medlemmar behöver extra stöd, säger Johan Linde, styrelseordförande.