Begär ett utträde

Planerar du att gå ur FMF? Då behöver du meddela detta till oss.

Medlemskap

Utträde

Ska du sluta mäkla eller byta förbund? Då behöver du begära ett utträde. Utträde ur förbundet kan beviljas vid årsskiften. Om du vill utträda ur föreningen vid kommande årsskifte, ska skriftlig uppsägning ställas till styrelsen genom att fylla i det digitala formuläret nedan, senast den 1 oktober. I annat fall sker utträde vid nästföljande årsskifte.

Nedan hittar du ett digitalt kontaktformulär som generar en digital utträdesblankett till den önskade e-postadressen. När du har mottagit din utträdesblankett per mejl e-signerar du denna och får sedan en bekräftelse när utträdet är beviljat och klart.

Medlemskap

Vad händer med min försäkring?

Om du avslutar ditt medlemskap hos FMF så avslutas även din försäkring. Om du planerar att fortsätta arbeta som mäklare är det viktigt att du löser en ny försäkring för att inte avregistreras som mäklare hos FMI.

Om du begär ett utträde under första halvan av året har du rätt till återbetalning av halva försäkringspremien och halva serviceavgiften. Inbetalningsuppgifterna uppger du i den digitala blanketten som du får skickad till dig när du ansöker om ett utträde.

Begär ett utträde

Fyll i formuläret till höger för att begära ditt utträde.