feb 17

Varning för penningtvätt i samband med fastighetsaffärer

Finanspolisen vill uppmärksamma banker, fastighetsmäklare och andra verksamhetsutövare på riskerna för penningtvätt i samband med fastighetsaffärer. De bekräftar att det förekommer penningtvätt på den svenska fastighetsmarknader.

Det finns ett flertal faktorer som gör fastighetsmarknaden attraktiv för kriminella aktörer som vill tvätta pengar eller tillgodogöra sig brottsvinster i form av fastighetsägande. Finns anledning att misstänka penningtvätt i samband med fastighetsaffärer ska det rapporteras till finanspolisen.