sep 12

Uppdaterad information om penningtvätt

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterat informationen om vägledning till fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag om penningtvätt.

Den tidigare versionen som funnits publicerad under ”checklistor & rutiner” har ersatts med den uppdaterade versionen. Läs den här.